Polityka prywatności

Ostatnio zrewidowano w dniu 15 sierpnia 2019 r.

Herbalife szanuje prywatność każdego człowieka, który odwiedza jej strony internetowe oraz korzysta z jej serwisów.    Ta Polityka Prywatności informuje, w formacie FAQ (Często Zadawanych Pytań), o tym, w jaki sposób Herbalife używa twoich danych osobowych oraz o tym, jakie prawa przysługują tobie w związku z tym.   Jeżeli masz dodatkowe pytania związane z tymi zasadami, możesz skontaktować się z nami e-mailowo privacy@herbalife.com.

Pamiętaj, że ta polityka ma zastosowanie jedynie do stron Herbalife („Strony”), zawierających link do tej polityki.

Zidentyfikować właściwego dla ciebie administratora danych osobowych możesz na podstawie twojego kraju zamieszkania, korzystając z zestawienia, przytoczonego na końcu tej polityki.    Administrator twoich danych osobowych ustala cele i środki przetwarzania danych osobowych.

Prosimy również wziąć pod uwagę, że produkty Herbalife są sprzedawane wyłącznie poprzez Niezależnych Partnerów Herbalife (‘partner”), którzy także mogą występować w charakterze administratorów danych osobowych.  W celu ustalenia praktykowanych przez nich zasad w zakresie danych osobowych, powinieneś kontaktować się z nimi bezpośrednio.

Często Zadawane Pytanie (FAQ)

 • Jakie mam korzyści z tego, że Herbalife zbiera moje informacje osobiste?
 • Jakie informacje mogą być zbierane przez Strony?
 • W jaki sposób Herbalife będzie zbierać i przechowywać te informacje?
 • Jak długo Herbalife będzie przechowywać te informacje?
 • W jaki sposób Herbalife przyczynia się do ochrony Prywatności Dzieci?
 • Czym są pliki cookie (ciasteczka)?
 • Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie?
 • W jaki sposób mogę aktywować i dezaktywować pliki cookie?
 • Jakie mam prawa mam w związku z moimi danymi osobowymi?
 • Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Internecie i na stronach internetowych?
 • Czy Herbalife może zmienić obecną politykę?
 • W jaki sposób mogę ustalić, kto jest administratorem moich danych osobowych?

Jakie mam korzyści z tego, że Herbalife zbiera moje informacje osobiste?

Poprzez swoje strony internetowe, Herbalife zbiera twoje dane osobowe, z wielu różnych powodów:

 • Aby przygotowywać i wykonywać zawierane z tobą umowy, na przykład:
 • aby przygotować i zawrzeć z tobą umowę partnerską.
 • w celu egzekwowania postanowień umowy partnerskiej, a w tym: dokonywania obliczeń przysługującego tobie i innym partnerom wynagrodzenia, oraz dostarczania i przechowywania informacji o twojej organizacji upline i downline (raporty organizacji (lineage reports)).
 • aby przetwarzać zamówienia produktowe;
 • aby realizować dostawy i zwroty produktów oraz zarządzać gwarancjami; a także
 • do realizacji płatności.
 • Aby spełniać nasze zobowiązania prawne, w następującym zakresie:
 • do potrzeb, związanych z księgowością czy podatkami;
 • do potrzeb realizacji reklamacji produktowych; a także
 • aby odpowiadać na zapytania o informacje ze strony upoważnionych pomiotów państwowych oraz władz sądowniczych.
 • Do uprawomocnionych celów biznesowych, takich jak:
 • świadczenie naszych usług oraz ochrona ich integralności oraz bezpieczeństwa;
 • doskonalenia naszych stron pod kątem wygody użytkowania i intuicyjnego interfejsu, a także zapewnienia treści bardziej dostosowanych do twoich potrzeb;
 • rozpatrywania zapytań wysyłanych przez partnerów;
 • w celu egzekwowania naszych Zasad Korzystania, zasad postępowania dla naszych partnerów oraz naszych praw; a także
 • dostarczania tobie informacji, treści reklamowych dotyczących naszych produktów i usług, a także ofert specjalnych.

Masz prawo do wyrażenia sprzeciwu odnośnie pewnych sposobów używania twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; aczkolwiek, w takim wypadku możesz nie mieć możliwości pełnego korzystania z naszych produktów czy usług.

 • Na bazie wyrażonej przez ciebie zgody, możemy korzystać z danych:
 • w celu otrzymywania dedykowanych usług, takich jak otrzymywanie pakietów informacyjnych;
 • w celu nawiązywania kontaktu z partnerem Herbalife w celu wprowadzenia do działalności płatnerskiej lub brania udziału w wydarzeniach i wyzwaniach;
 • aby używać twojego adresu e-mail lub numeru telefonu w celu promocji produktów i usług Herbalife, a także powiązanych produktów i usług; a także
 • aby używać określonych typów plików cookie lub podobnych technologii, w zakresie przewidzianym przez prawo.

Możesz w każdej chwili wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami na poniższy adres e-mail, lub rezygnując (opting out) z reklamy, wysyłając wiadomość e-mail lub sms, albo poprzez dostosowanie ustawień prywatności swojej przeglądarki, w sposób opisany poniżej.  Jeżeli wycofasz swoją zgodę, możesz utracić możliwość korzystania z naszych produktów i usług w pełnym zakresie.

Jakie informacje mogą być zbierane przez Strony?

W Herbalife dążymy do tego, aby zapewnić ci jak największy stopień kontroli nad twoimi informacjami osobistymi. Ogólnie, możesz odwiedzać Strony, nie udzielając nam żadnych informacji na temat tego, kim jesteś czy podawania innych informacji na swój temat.  Aczkolwiek, mimo to zbieramy informacje techniczne, takie, jak adres IP oraz informacje o twojej przeglądarce, aby nawiązać połączenie oraz wyświetlić stronę internetową.  Na przykład, możemy zbierać dane na temat tego, w jaki sposób poruszasz się po stronie czy przechowywać informacje na temat tego, jakie opcje wybrałeś.  To są praktyki, które są powszechnie stosowane przez każdą stronę w Internecie.  Pozyskane informacje nie identyfikują ciebie bezpośrednio, ale mogą okazać się przydatne do celów marketingowych oraz do poprawienia jakości oferowanych przez nas usług.

W niektórych przypadkach jednak, zbieramy informacje dotyczące ciebie bezpośrednio, takie, jak twoje imię czy adres; na przykład, gdy wypełniasz formularz zapytania o udzielenie informacji na temat produktów Herbalife czy na temat bycia partnerem Herbalife, albo w celu nawiązania kontaktu z partnerem lub wzięcia udziału w wezwaniu czy konkursie.  W takich przypadkach, możemy zapewnić ci więcej informacji oraz więcej możliwości wyboru w zakresie celów, w jakich możemy używać twoich informacji osobistych, jeżeli jest to niezbędne.  Zbieramy też informacje o twoich preferencjach w zakresie komunikacji, na przykład o tym, czy chcesz otrzymywać od nas wiadomości o charakterze komercyjnym.

Dla zarejestrowanych partnerów, Herbalife przechowuje informacje na temat produktów, jakie kupujesz online, a także informacje dobrowolnie wprowadzone przez partnerów, takie, jak informacje kontaktowe potencjalnych klientów (leads) czy działania marketingowe.

Możemy pozyskiwać dodatkowe informacje na twój temat z publicznych i dostępnych do użytku komercyjnego źródeł oraz od innych stron trzecich.  Jeżeli korzystasz z usług stron trzecich, takich jak Facebook, Google czy Twitter poprzez Strony, w celu logowania się na Stronach lub udostępniania informacji na temat twoich doświadczeń na Stronach innym osobom, możemy zbierać informacje od wspomnianych stron trzecich.

Niektóre treści czy funkcjonalności na Stronach, takie jak wtyczki Facebook czy Twitter, są dostarczane przez strony trzecie.  Te strony trzecie pozyskują niektóre informacje na temat tego, jak korzystasz z naszych stron, w tym – w jaki sposób korzystasz z plików cookie lub podobnych technologii (patrz rozdział o plikach cookie poniżej).  Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób te strony trzecie używają twoich informacji, skonsultuj się z nimi bezpośrednio.

W jaki sposób Herbalife będzie zbierać i przechowywać te informacje?

Herbalife przechowuje twoje informacje osobiste  w centralnym repozytorium, wraz z innymi informacjami na twój temat, jeżeli takowe istnieją.   To pozwala nam uniknąć dublowania informacji, lepiej zarządzać naszymi zasobami informacyjnymi, a także zapewniać wyższy poziom świadczenia usług.    Używamy tych informacji w wyżej wymienionych celach oraz zgodnie z twoim wyborem.

Jak długo Herbalife będzie przechowywać te informacje?

Możemy przechowywać twoje informacje tak długo, jak to jest niezbędne do celów, do których zostały one pozyskane, albo przez okres wymagany przez prawo – w zależności od tego, który okres jest dłuższy.  Czas, przez jaki Herbalife przechowuje twoje informacje osobiste zależy od celu, w jakim używasz informacji.

Herbalife przechowuje twoje informacje w bezpiecznym środowisku, chronionym przez zabezpieczenia, będące połączeniem środków fizycznych oraz odpowiednich technologii.   Te dane nie są udostępniane publicznie, z wyjątkiem informacji, które dobrowolnie udostępniasz publicznie na forach czy innych publicznie dostępnych zasobach w obrębie Stron lub na platformach prowadzonych przez strony trzecie.

 • Aby lepiej zrozumieć, jak możesz dostosować lub zaktualizować zakres przechowywanych informacji o tobie, prosimy o przeczytanie odpowiedzi na pytanie zamieszczone poniżej zatytułowane: Jakie mam prawa w zakresie moich danych osobowych?

Komu Herbalife może udostępniać moje dane osobowe?

Istotne dane osobowe będą udostępniane:

 • firmom połączonym lub stowarzyszonym z Herbalife, a także dealerom, agencjom czy licencjobiorcom każdej z tych firm.
 • dostawcom usług pracującym dla Herbalife, na przykład, firmom współpracującym z nami w zakresie tworzenia naszych stron internetowych czy ich zabezpieczania, oraz firmom pomagającym nam w opracowaniu lepiej dostosowanych treści reklamowych.
 • innym firmom, z usług których Herbalife korzysta w sposób bezpośredni lub pośredni, działając na twoją korzyść, na przykład w celu realizacji zamówień, dostarczania przesyłek, zarządzania komunikacją e-mail, przetwarzania płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych, a także zapewnienia obsługi klienta.
 • wybranym partnerom Herbalife, łącznie z partnerami Herbalife z twojej organizacji upline (na przykład, raporty organizacji (lineage reports);
 • innym stronom, o ile wymaga tego prawo, lub w celu podporządkowania się decyzji sądu lub działania w zgodzie z innego typu postępowaniem prawnym, sądowym lub arbitrażowym, łącznie z ujawnieniem tych informacji autoryzowanym zewnętrznym audytorom oraz organom państwowym, albo w celu prewencji oszustw lub prowadzenia dochodzeń w sprawach oszustw.
 • innym stronom w kontekście transakcji korporacyjnych, takich jak operacje połączenia podmiotów, akwizycji czy postępowania upadłościowego.

Gdzie będą przechowywane twoje dane osobowe?

Herbalife działa w wielu krajach na całym świecie.  Abyśmy mogli świadczyć tobie usługi w sposób ciągły i spójny, niezależnie od tego, w jakiej części świata jesteś, niektóre funkcjonalności naszej strony internetowej są zarządzane z jednej lokalizacji centralnej.  Obecnie ta lokalizacja leży na terenie Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, członkowie twoje organizacji upline mogą mieć swoją siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.  Brak jest jednego spójnego zbioru regulacji prawnych, obejmującego swoim zasięgiem Europę, Stany Zjednoczone oraz inne części świata.  Prawo europejskie zobowiązuje Herbalife do podejmowania kroków w zakresie ochrony twoich danych osobowych gdy pochodzi do ich transferu poza Europę.  Kroki te obejmują:

 • w przypadku transferów międzynarodowych do innych podmiotów Herbalife na całym świecie – Herbalife polega na swoich Standardowych Klauzulach Umownych.
 • w przypadku transferów międzynarodowych do dostawców usług, zabezpieczenie zależy od dostawcy usług, którego dany transfer dotyczy oraz jego lokalizacji, i obejmuje porozumienia zawierające klauzule w zakresie ochrony danych, stosowane w formie i zakresie wymaganym przez prawo; a także
 • w przypadku transferów międzynarodowych, do członków twojej organizacji upline, jeżeli ma to miejsce, Herbalife polega na wykonywaniu zapisów z umowy partnerskiej.

W jaki sposób Herbalife przyczynia się do ochrony Prywatności Dzieci?

Zapewnienie prywatności dzieciom jest ważne.  W niektórych przypadkach, Herbalife może zbierać Dane Osobowe od osób małoletnich.  Herbalife uzyskuje zgodę rodzica lub opiekuna prawnego osoby małoletniej, w zakresie wymaganym przez właściwe prawo.

Czym są pliki cookie (ciasteczka)?

Plik cookie (czyli tak zwane ciasteczko) to jest fragment informacji wyłącznie tekstowych, przekazywanych przez stronę internetową do pliku cookie przeglądarki internetowej na dysku twardym twojego komputera, po to, aby strona internetowa pamiętała, kim jesteś.  Pliki cookie mogą pomóc stronie szybciej zorganizować treści w sposób dostosowany do twoich zainteresowań.  Niektóre pliki cookie mogą pozwolić nam na odtwarzanie i ponowne oglądanie sesji użytkownika. Większość dużych stron internetowych używa plików cookie.

Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzi dany plik cookie; „długość życia” pliku cookie; oraz wartość – jest to zazwyczaj wygenerowany losowo unikalny numer.

Dlaczego wykorzystujemy pliki cookie? 

Herbalife wykorzystuje różne rodzaje plików cookie do realizacji wielu celów służących do ochrony i przetwarzania danych oraz poprawy funkcjonalności naszych Stron. Niektóre z tych plików to tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane w twojej przeglądarce aż do momentu, w którym opuścisz stronę. Niektóre z tych plików pozostają w twojej przeglądarce przez o wiele dłuższy czas (chociaż długość tego czasu jest uzależniona od długości życia poszczególnego pliku cookie). Do realizacji tych celów strony trzecie również mogą używać plików cookie poprzez nasze Strony. Rodzaje plików cookie, z których korzystamy, obejmują:

Pliki cookie poprawiające wydajność
Te pliki używane są w następujących celach:

 • w celu łatwiejszego kierowania ruchem pomiędzy serwerami;
 • w celu określenia czasu ładowania funkcji dla użytkownika;
 • w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z interfejsem użytkownika oraz usprawniania działania strony;
 • w celu reagowania na zapytania partnerów oraz zapewnienia zgodności z zasadami współpracy z partnerami oraz
 • w celu monitorowania liczby użytkowników na naszej stronie.

 

Pliki cookie preferencji
Te pliki używane są w następujących celach:

 • aby umożliwić dostęp do udoskonalonej i spersonalizowanej funkcjonalności naszej strony internetowej;
 • aby umożliwić Stronom zapamiętywanie informacji zmieniających sposób działania oraz wygląd strony;
 • aby pozwolić ci na przenoszenie informacji pomiędzy podstronami oraz uniknąć konieczności ponownego wprowadzania informacji; a także
 • aby umożliwić ci dostęp do informacji przechowywanych w ramach sesji.

 

Analityczne pliki cookie
Te pliki używane są w następujących celach:

 • aby dokonać kompilacji zbiorowych statystyk, pozwalających nam na doskonalenie struktury naszej strony;
 • aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z właściwości strony oraz aplikacji;
 • aby umożliwić dopasowanie reklam produktów.

 

Pliki cookie uwierzytelniania i bezpieczeństwa

Te pliki używane są w następujących celach:

 • W celu uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania;
 • w celu ochrony danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wykonywania zakupów i realizacji transakcji; oraz
 • w celu zapobiegania działaniom naruszającym nasze polityki

 

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami
Te pliki używane są w następujących celach:

 • aby umożliwić nam dopasowanie treści i reklam do twoich zainteresowań i aby unikać powtórnego wyświetlania tych samych reklam;
 • aby ułatwić mierzenie efektywności kampanii reklamowych; oraz
 • aby mieć wgląd w sposób korzystania przez użytkowników z naszych produktów.

Obrazy Web Beacon
Niektóre nasze strony mogą zawierać obrazy elektroniczne znane jako obrazy Web Beacon (lub czasami pod nazwą „clear gifs”); te pliki pozwalają nam monitorować liczbę użytkowników, którzy odwiedzili dane strony. Obrazy Web Beacon zbierają informacje w ograniczonym zakresie, który obejmuje: numer pliku cookie; czas i datę wyświetlenia strony; a także opis strony, na której funkcjonuje dany obraz Web Beacon. Możemy też wprowadzać obrazy Web Beacon umieszczone przez zewnętrznych reklamodawców. Takie obrazy Web Beacon są używane wyłącznie do śledzenia efektywności poszczególnych kampanii reklamowych.

W jaki sposób mogę aktywować i dezaktywować pliki cookie?

Udostępniliśmy centrum preferencji dla plików cookie, dzięki któremu możesz akceptować lub odrzucać pliki cookie na naszych Stronach. Należy pamiętać, że wybrane pliki cookie są wymagane do zachowania funkcjonalności, bezpieczeństwa i formalnej zgodności naszych Stron. Nie ma możliwości dezaktywacji takich plików w centrum preferencji. Dostęp do centrum preferencji możesz uzyskać, przechodząc na stronę nasza strona centrum preferencji

Dodatkowo możesz zaakceptować lub zablokować pliki cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Zablokowanie określonych plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych interaktywnych funkcji naszej strony. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia zanim plik cookie zostanie zaakceptowany na twoim twardym dysku, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Usuwanie plików cookie
Możesz w łatwy sposób usunąć jakiekolwiek pliki cookie które zostały zainstalowane w folderze cookie twojej przeglądarki.  Na przykład, jeżeli używasz Microsoft Windows Explorer:

Otwórz ‘Windows Explorer’
Kliknij w przycisk ‘Wyszukaj’ na pasku narzędzi
Wpisz “cookie” w okienku wyszukiwania, dla obiektów ‘Foldery i Pliki’
Wybierz ‘Mój Komputer’ w polu z kłódką.
Kliknij ‘Rozpocznij Wyszukiwanie’
Dwukrotnie kliknij w wyszukane foldery
‘Wybierz’ dowolny plik cookie
Wciśnij przycisk ‘Delete’ (Usuń) na klawiaturze komputera

Jeżeli nie używasz Microsoft Windows Explorer, wybierz rozdział “cookies” w sekcji “Pomoc” aby uzyskać informacje o tym, jak możesz znaleźć swój folder cookie.

Jakie mam prawa mam w związku z moimi danymi osobowymi?

W zależności od właściwego prawa, możesz mieć szereg praw związanych z twoimi danymi osobowymi, takich, jak prawo do dostępu do twoich danych, ich poprawiania, zastrzeżenia zakresu ich przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w tym przetwarzania do celów marketingowych), a także prawo do przeniesienia (mobilności) twoich danych do innego administratora czy ich usunięcia.  Niektóre nasze Strony umożliwiają rewizję i aktualizację twoich danych osobowych, lub rezygnację z członkostwa w serwisie.  Tam, gdzie funkcja ta nie jest dostępna, albo w celu uzyskania pomocy w zakresie innych praw związanych z danymi osobowymi, skontaktuj się ze swoim lokalnym serwisem obsługi partnerów lub napisz do nas na adres e-mail privacy@herbalife.com.

Prosimy również o wzięcie pod uwagę, że te prawa mogą podlegać ograniczeniom ustanowionym przez obowiązujące przepisy prawne.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać reklam droga e-mailową lub poprzez wiadomości SMS, będziesz miał możliwość rezygnacji (opt out) wewnątrz wiadomości, które otrzymujesz.

Jeżeli masz dodatkowe pytania w związku z tą polityką oraz naszymi praktykami, lub jeżeli masz skargi odnośnie tego, w jaki sposób Herbalife używa twoich danych osobowych, napisz do nas na poniższy adres:

Inspektor Danych Osobowych (IDO) – region EMEA
Centrum Finansowe i Operacyjne Herbalife
Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Polska
privacy@herbalife.com

Użytkownicy czy partnerzy z Unii Europejskiej, którzy mają obawy związane z tym, jak Herbalife zbiera i używa ich danych osobowych, mogą wnieść skargę do odpowiednich Organów Nadzorczych wewnątrz swojej jurysdykcji, w przypadku, jeżeli Herbalife nie jest w stanie w sposób satysfakcjonujący dla nich rozstrzygnąć ich wątpliwości czy zastrzeżeń.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa w Internecie i na Stronach?

Internet nie jest bezpiecznym systemem, a więc zawsze powinieneś być czujny, gdy ujawniasz jakiekolwiek informacje online.  Dane osobowe zbierane przez strony internetowe Herbalife są przechowywane w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są udostępniane publicznie.  W przypadkach, gdy to jest niezbędne, dane osobowe są szyfrowane zanim dokonasz transakcji, za pomocą odpowiedniej bezpiecznej technologii.

Czy Herbalife może zmienić obecną politykę?

Prawa w zakresie ochrony prywatności, obowiązujące wytyczne oraz orzecznictwo ciągle się zmienia.  W związku z tym, Herbalife zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej polityce od czasu do czasu.  Zalecamy, abyś odwiedzał naszą stronę co jakiś czas, aby mieć świadomość najnowszej wersji naszej polityki.

Jak mogę ustalić, kto jest administratorem moich danych?

Możesz zidentyfikować podmiot wewnątrz Herbalife, będący administratorem twoich danych osobowych za pomocą tabeli umieszczonej poniżej, w zależności od kraju, w którym mieszkasz.

Armenia ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)
Austria HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Niemcy
Azerbajdżan ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)
Białoruś Herbalife Bela LLC, ul. Prityckogo 29-91A, 220092 Mińsk, Białoruś
Belgia HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 Bruksela – Belgia
Bośnia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)
Bułgaria Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)
Chorwacja Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)
Cypr HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. Ul. Pentelis 110, Marousi, 15126 Ateny, Grecja (“Herbalife Grecja”)
Czechy HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Numer Identyfikacyjny (IČO): 028 55 089, ul. Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praga 8, Czechy (“Herbalife Czechy”)
Dania Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Estonia LLC “Herbalife International RS” |  Prospect Mira, 33/1, 129110, Moskwa, Rosja (“Herbalife”)
Finlandia Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Finlandia

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francja HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Polinezja Francuska HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCE, S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Gruzja ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)
Niemcy HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Niemcy
Ghana Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana
Grecja HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., ul. Pentelis 110, 151 26 Marousi, Ateny, Grecja
Węgry Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Budynek “B”
Islandia Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB
Irlandia Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Wielka Brytania
Izrael HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD.,  ul. Derech Hamakabim 46, Strefa Przemysłowa, Rishon, Letzion 75359, Izrael
Włochy Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Rzym, Włochy
Kazachstan LLC Herbalife Kazachstan,  al. Mukanov 241., 050008 Ałmaty, Republika Kazachstanu
Kirgistan LLC Herbalife Kazakhstan,  al. Mukanov 241., 050008 Ałmaty, Republika Kazachstanu (“Herbalife”)
Łotwa ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)
Liban HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. Ul. Pentelis 110, Marousi , 15126 Ateny, Grecja (“Herbalife Grecja”)
Litwa ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)
Macedonia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)
Malta Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandia
Mołdawia I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Ul. Ismail 81/1, Centrum Biznesowe “Panorama”, piętro. 2, MD-2001, Kiszyniów, Mołdawia
Mongolia ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)
Holandia Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandia
Norwegia Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Polska Herbalife Polska Sp. z o.o. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)
Portugalia HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique 347 Lisbona, 1800-218, Portugalia
Rumunia Herbalife RO SRL, Ul. Arhitect Louis Blanc nr. 1, piętro 7, Sektor 1, kod pocztowy 011751, Bukareszt, Rumunia
Rosja ul. Zemlyanoy val, budynek 9, piętro 12, teren I, pokój 1, 3-7; 105064, Moskwa (“Herbalife Rosja”)
Serbia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)
Słowacja Herbalife Slovakia s.r.o., ID No: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratysława (“Herbalife Słowacja”)
Słowenia Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagrzeb, Chorwacja (“Herbalife Chorwacja”)
Afryka Południowa (obejmuje: Botswanę, Lesotho, Namibię oraz Suazi). Herbalife International South Africa, Ltd., Parter, Budynek 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, Południowa Afryka
Hiszpania Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa 1, 28043 Madrid

Szwecja Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Sztokholm, Szwecja

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Szwajcaria Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Niemcy
Turcja HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752,  Istambuł, Turcja
Ukraina  Herbalife Ukraine LLC, ul. Kikvidze 26, 01103 Kijów, Ukraina
Wielka Brytania HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Wielka Brytania
Zambia Herbalife Zambia Ltd., Sklep nr. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia

 

Ponadto Herbalife Europe Ltd. jest administratorem niektórych danych osobowych w celu współpracy z ograniczoną liczbą zewnętrznych dostawców usług, a Herbalife Europe Ltd. wyznaczyła Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. jako jego przedstawiciel w Unii Europejskiej. Możesz skontaktować się z Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. pisząc na adres 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg lub privacy@herbalife.com